Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Phường Nam Hồng - TX.Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
 • PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018
  | 159 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHẦN MỀM THI KHẢO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 24/4/2018 Tải về
 • THÔNG BÁO -PHẦN MỀM THI HSG NGÀY 30-11-2017
  | 137 lượt tải | 1 file đính kèm
  THÔNG BÁO -PHẦN MỀM THI HSG NGÀY 30-11-2017
 • PHẦN MỀM THI KHÁO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 20/04/2018
  | 151 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHẦN MỀM THI KHÁO SÁT KHÁ GIỎI NGÀY 20/04/2018 Tải về
 • Thông báo: Lịch học BD HSG cấp Tỉnh năm học 2107-2018
  | 161 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo: Lịch học BD HSG cấp Tỉnh năm học 2107-2018
 • THONG BÁO TẬP HUẤN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
  | 148 lượt tải | 1 file đính kèm
  THONG BÁO TẬP HUẤN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
 • PHẦN MỀM THI HSG NGÀY 27/10/2017
  | 134 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHẦN MỀM THI HSG NGÀY 27/10/2017
 • Thông báo kiểm tra kỹ thuật PCGD-XMC các phường, xã
  | 155 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo kiểm tra kỹ thuật PCGD-XMC các phường, xã
 • Thông báo ĐIỂM THI HSG MÔN TOÁN VÀ NGỮ VĂN 9
  | 158 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo ĐIỂM THI HSG MÔN TOÁN VÀ NGỮ VĂN 9
 • PHẦN MỀM THI KS HS KHÁ, GIỎI NGÀY 20/4/2017(TOÁN, VĂN, ANH)
  | 97 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHẦN MỀM THI KS HS KHÁ, GIỎI NGÀY 20/4/2017(TOÁN, VĂN, ANH)
 • Thông báo về việc thi thử vào THPT lần 2
  | 113 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo về việc thi thử vào THPT lần 2
 • Phần mềm nhập GV coi thi THPT
  | 139 lượt tải | 1 file đính kèm
  Phần mềm nhập GV coi thi THPT
 • Báo cáo bổ sung cơ sở vật chất (Khẩn)
  | 160 lượt tải | 1 file đính kèm
  Báo cáo bổ sung cơ sở vật chất (Khẩn)