Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Phường Nam Hồng - TX.Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
 • Phùng Thị Kim Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0949984456
  • Email:
   phungkimnhung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quá trình công tác: Năm vào nghành 1994, năm 2003 được đề bạt làm phó Hiệu trưởng, tháng 8 năm 2009 đến nay được đề bạt làm Hiệu trưởng tại trường Mầm non Nam Hồng - thị xã Hồng Lĩnh - tỉnh Hà TĩnhQuá trình công tác: Năm vào nghành 1994, năm 2003 được đề bạt làm phó Hiệu trưởng, tháng 8 năm 2009 đến nay được đề bạt làm Hiệu trưởng tại trường Mầm non Nam Hồng - thị xã Hồng Lĩnh - tỉnh Hà TĩnhQuá trình công tác: Năm vào nghành 1994, năm 2003 được đề bạt làm phó Hiệu trưởng, tháng 8 năm 2009 đến nay được đề bạt làm Hiệu trưởng tại trường Mầm non Nam Hồng - thị xã Hồng Lĩnh - tỉnh Hà TĩnhQuá trình công tác: Năm vào nghành 1994, năm 2003 được đề bạt làm phó Hiệu trưởng, tháng 8 năm 2009 đến nay được đề bạt làm Hiệu trưởng tại trường Mầm non Nam Hồng - thị xã Hồng Lĩnh - tỉnh Hà TĩnhQuá trình công tác: Năm vào nghành 1994, năm 2003 được đề bạt làm phó Hiệu trưởng, tháng 8 năm 2009 đến nay được đề bạt làm Hiệu trưởng tại trường Mầm non Nam Hồng - thị xã Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh