Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Phường Nam Hồng - TX.Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
 • Hoàng Thị Phác
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0918493599
  • Email:
   hoangphacmamnon@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quá trình công tác:  Năm vào nghành 1989, năm 2000 được đề bạt làm phó Hiệu trưởng, tháng 10 năm 2007 được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng tại trường Mầm non Đức Thuận. Năm 2014 Hiệu trưởng tại trường Mầm non  Thuận Lộc. Năm 2019 đến nay được đề bạt làm Hiệu trưởng tại trường Mầm non Nam Hồng - thị xã Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh.