GIỚI THIỆU CHUNG   

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

        Điện thoại: 02393.835.242; Địa chỉ gmail: mnnamhong@gmail.com.

Email:  hth-honglinh-mnnamhong@edu.viettel.vn

 

 

       1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

      Trường Mầm non Nam Hồng được thành lập ngày 15/4/1996, đóng ở tổ dân phố số 5, thuận tiện cho các bậc phụ huynh đưa con đi học; Có 17 phòng học, 11 phòng chức năng, 1bếp ăn đúng quy trình một chiều; đồ chơi, trang thiết bị phục vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Về cơ cấu tổ chức, là trường hạng 1, năm học 2017-2018 có 17 nhóm, lớp, trong đó 4 nhóm trẻ 13 lớp mẫu giáo; số trẻ 632 cháu (120 cháu nhà trẻ, 512 cháu mẫu giáo); So với năm 2016-2017 tăng 7 trẻ, tỷ lệ trẻ bình quân nhà trẻ 30 cháu/nhóm; mẫu giáo 39 cháu/lớp. Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên toàn trường đến thời điểm hiện tại có 37 (100% là nữ) trong đó CBQL: 3 người, giáo viên đứng lớp: 32, nhân viên KT: 1,Y tế: 1; trình độ trên chuẩn 36/37 đạt tỷ lệ 97,29%. Đảng viên 29/37, tỷ lệ 78,3%; Các tổ chức đoàn thể và các Hội đồng trong trường hoạt động thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò trong việc nâng cao chất lượng toàn diện của nhà trường.

       2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

       - Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

      - Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hằng năm, tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản.

      - Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

      - Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

      - Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn.

      - Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

      - Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

      - Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.

      - Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

      3. Mục tiêu đào tạo: 
      - Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao phù hợp với tinh thần số 07 của Sở Giáo dục về việc phát triển giáo dục trình độ chất lượng cao.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
- Trang bị kiến thức cơ bản theo tiêu chuẩn kiến thức của Bộ GD-ĐT, đảm bảo đạt điểm cao trong các kì thi học sinh giỏi, thi vào lớp 10 THPT, thi đỗ vào lớp 10 các trường THPT Chuyên và THPT chất lượng cao của Thành phố.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: Kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng trẻ có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi trẻ được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Giao lưu và hội nhập quốc tế qua việc chú trọng cho trẻ làm quen với tiếng anh.
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục giúp các em có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:

Thực hiện tốt việc thực hiện Chương trình GDMN theo quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm”; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, phát triển Chương trình GDMN linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với văn hóa vùng miền, điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, phân công giáo viên tại các nhóm, lớp khoa học, hợp lý nhằm đảm bảo thời gian cho việc thực hiện hoạt động NDCSGD theo chế độ sinh hoạt đối với trẻ từng độ tuổi.

         Tiếp tục chỉ đạo giáo viên lựa chọn các tác phẩm chuyện, thơ, trò chơi, câu đố để sử dụng trong các hoạt động giáo dục hàng ngày phù hợp, theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 1096/SGDĐT- GDMN ngày 22/7/2016 về việc sử dụng “Tuyển tập thơ, truyện, câu đố, trò chơi dành cho trẻ mầm non” của Sở GD&ĐT.

         Tăng cường tận dụng môi trường tự nhiên và nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương để tạo nguồn học liệu, thiết bị đồ dùng đồ chơi, sử dụng không gian trong nhóm, lớp và ngoài trời để xây dựng môi trường giáo dục phù hợp “sát-mở, an toàn”, chú trọng việc sử dụng môi trường để tổ chức cho trẻ được vui chơi vận động, khám phá, thực hành trải nghiệm một cách thiết thực; hướng dẫn giáo viên việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ hoạt động giáo dục như máy tính, máy chiếu, ti vi, đàn oocgan...có hiệu quả, đúng cường độ và khai thác triệt để các công trình XD (vườn cổ tích, sân chơi thực hành giáo dục an toàn giao thông, khu vực chơi cát, chơi nước, khu chơi phát triển vận động,...) để tổ chức các HDGD luôn hướng tới “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp có hiệu quả; tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học tại Công văn số 108/SGDĐT-KHTC ngày 26/1/2018 của Sở GDĐT.

         Thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ với phương châm “Dạy trẻ tự làm, không làm thay trẻ”. Đổi mới phương pháp, tăng cường lồng ghép trong các hoạt động để giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ, tiếp tục thực hiện nội dung giáo dục phát triển thể chất theo hướng lồng ghép, tích hợp với các hoạt động khác trong Chương trình GDMN; tiếp tục bồi dưỡng GV nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về XD kế hoạch, MTGD và tổ chức HĐGD theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

         Triển khai Chương trình thí điểm cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh ở các độ tuổi mẫu giáo có giáo viên nước ngoài.

         Tổ chức thực hiện đảm bảo quyền trẻ em trong các hoạt động. Thực hiện tốt các chính sách ưu tiên đối với trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật. Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật tham gia vào các hoạt động chung của lớp, đảm bảo thực hiện giáo dục hòa nhập có chất lượng. Tuyên truyền giúp mọi người, cộng đồng nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ, CSGD tự kỷ, trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp trẻ có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập với cộng đồng; phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục Hòa nhập Hồng Lĩnh để hỗ trợ, can thiệp trẻ khuyết tật và hỗ trợ chuyên môn về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại các nhóm lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập.  Phấn đấu để đạt tối đa trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật học hoà nhập, được đánh giá có tiến bộ.

 

Ban giám hiệu Trường Mầm non Nam Hồng